G-CY3PYFEH4V
top of page
polerad gravsten

Vad betyder alla bearbetningar?

Vad ska jag välja?

Att köpa en gravsten förstår vi kan kännas jobbigt och svårt. Många val och olika utföranden.

Ingen fara. Hos oss är du i trygga händer.

Här nedan förklarar vi lite mer ingående vad varje bearbetning på stenen betyder.

Finhuggen grå gravsten
mörkgrå polerad

Polerad

Polerad menas att stenen framsida slipas blank.

Vill man ha förgylld text (guld) eller t.ex vitmålad text rekommenderar vi att stenens framsida ska vara polerad.

Man kan också välja att ha kanter och baksida polerade men då tillkommer en extra kostnad för det. Framsidan på denna sten har en polerad yta. Det ljusa fältet runt korset kallas finhugget. Texten är vitmålad.

Polerad gravsten

Slipad

Slipad är en slät sågad yta. Det vanligaste är att gravstenens baksida har den här bearbetningen.

Om stenens modell t.ex är rak rektangulär eller fyrkantig har vanligtvis både kanterna och baksidan denna bearbetningen.  Stenen nedan har slipad framsida. Råhuggna kanter. Text och dekorer är försänkt svartmålade.

Slipad gravsten
Mörkgrå slipad granit
Mörkgrå finhuggen granit

Finhuggen

Finhuggen är en kryssmejslad yta. Stenens färg blir ljusare och lite grövre.  Textbearbetning på denna yta göres oftast djupförsänkt. Det menas att texten blästras djupare ner i stenen. Ingen färg behövs.

Finhuggen gravsten

Råhuggen

Detta är en väldigt grovhyggen och ojämn yta.

Kallas även råkilad/råtillsatt.

När en gravsten har råhuggna ytterkanter så blir ytan såhär.  Stenen nedan har råhuggna kanter samt en 2 cm bård som är råhuggen. Bården kallas kantslag.

Ytan på framsidan är finhuggen och texten blästrad djupförsänkt

Råhuggen kant gravsten
Mörkgrå råhuggen yta
bottom of page