G-CY3PYFEH4V
top of page

MARMOR

Vad är marmor?
Marmor har liksom kalksten karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral. Marmor är känslig för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns i t.ex sura rengöringsmedel, fruktjuice, vin etc. Kolsyra är ett annat ämne som lätt etsar stenen. I t.ex en grogg är det inte alkoholen som gör märken utan det är kolsyran i det man blandat med.  Syrorna påverkar inte stenens hållfasthet, utan orsakar enbart kosmetiska skador.
Vad är marmor bra för?
Är man medveten om och accepterar riskerna för fläckbildning, kan även marmor vara bra material för köksbänkar. För övrig inredning i miljöer utan kemiska risker, som t.ex fönsterbänkar är marmor ett utmärkt material.

bottom of page