G-CY3PYFEH4V
 

GRANIT

Graniten är mycket tålig och en av de vanligaste bergarterna. Den är tåligare för repor, starka rengöringsmedel och vätskor.